AYEUM (ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİNE )

Aşağıdaki bilgilere ek olarak AYEUM programımız,

1-Üniversitedeki tüm akademisyenlere hitap eder

2-Üniversite sınırları içinde 365 gün 7/24 sisteme giriş yapabilirler

3-Aylık olarak istatistik bilgileri size sunulur.

Nitel, Nicel ve Karma Araştırma yöntemleri ve araştırma sürecinde kullanılan yazılımların online ve interaktif olarak öğretildiği Türkiye’deki ilk platform olan www.ayeum.com faaliyete başladı. Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi AYEUM, sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri ile ilgili eğitimler sunuyor. Ayrıca  SPSS, AMOS, R uygulamaları, ENDNOTE, NVIVO, CMA, MAXQDA, Mendeley, Citavi, Zoterovb. Yazılımlar online ve interaktif dersler yoluyla öğretiliyor.

AR-GE çalışmaları kapsamında yerli bir öğrenme yönetim sistemi yazılımı geliştiren AYEUM, her eğitimde, eğitim öncesi kişilerin mevcut bilgi ve becerilerini ölçerek, kişiye özel öğrenme imkânları sunuyor. Eğitime katılan araştırmacıların öğrenip öğrenmediğini tespit eden ve buna bağlı anlık dönüt veren yazılım, katılımcılara %100 öğrenme ve memnuniyet garantisi veriyor.

Cumhuriyet Teknokent’te yürütülen bu AR-GE projesinin koordinatörü Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR; amaçlarının araştırma yapan tüm araştırmacıların araştırma yapabilme kapasitelerini geliştirmek, bu vasıtayla Türkiye’nin SSCI,SCI, AHCI indekste taranan dergilerdeki yayın sayısını ve yayın kalitesini artırmak olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. DEMİR, araştırmacıların www.ayeum.comadresinden sisteme dünyanın her yerinden 7/24 ulaşılabileceğini, başta SPSS, AMOS, NVIVO, MAXQDA, ENDNOTE Nicel-Nicel-Karma Yöntem olmak üzere platformda 40’dan fazla online eğitimin olduğunu, her bir eğitimin en az doktora derecesine sahip yerli ve yabancı öğretim üyeleri tarafından anlatıldığını belirtti.

www.ayeum.comportalındayer alan bazı eğitimler şunlar:

1.Temel SPSS Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/temel-spss-egitimi

2.İleri SPSS ve Veri Analizi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/ileri-spss-ve-veri-analizi

3.Karma Araştırma Yöntemleri

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/karma-arastirma-yontemleri

4.Makale Yazma Stratejileri

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/makale-yazma-stratejileri

5.EndNote Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/endnote-x8-web-egitimi

6.Temel Nvivo Kullanımı

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/temel-nvivo-kullanimi-56318

7.İleri Nvivo Kullanımı ve Nitel Veri Analizi

İzlemek için:https://ayeum.com/ders/ileri-nvivo-kullanimi-ve-nitel-veri-analizi

8.MAXQDA Başlangıç ve İleri Düzey Eğitimi

İzlemek için:https://ayeum.com/ders/temel-duzey-maxquda-kullanimi-ve-nitel-karma-veri-analizi

9.Tez Yazım Stratejileri ve Akademik Yazma

İzlemek için:https://ayeum.com/ders/tez-yazim-stratejileri-ve-akademik-yazma-i

10.Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Stratejileri

İzlemek için:https://ayeum.com/ders/literatur-tarama-ve-kaynaklara-ulasma-stratejileri)

11.Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/olcek-gelistirme-ve-uyarlama-egitimi

12.Amos Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/yapisal-esitlik-modellemesi-ve-amos

13.Meta Analizi ve Comprehensive Meta-Analysis (CMA) Yazılımı Eğitimi

İzlemek için:https://ayeum.com/ders/meta-analizi-ve-comprehensive-meta-analysis-cma-yazilimi-egitimi

14.Zotero Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/zotero-egitimi

15.Citavi Kullanımı

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/citavi-kullanimi

16.Araştırma Etiği

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/arastirma-etigi

17.iThenticate (İntihal Belirleme Yazılımı) Eğitimi

İzlemek için:https://ayeum.com/ders/ithenticate-intihal-belirleme-yazilimi-egitimi

18.İntihal ve İntihalden Kaçınma Stratejileri

İzlemek için:https://ayeum.com/ders/intihal-ve-intihalden-kacinma-stratejileri

19.Sağlık Bilimleri için Veri Analizi-1

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/saglik-bilimleri-icin-veri-analizi-1

20.Coggle Kullanımı

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/coggle-kullanimi

21.Başarı Testleri için Test ve Madde Analizi Programı (TAP)

İzlemek için:https://ayeum.com/ders/basari-testleri-icin-test-ve-madde-analizi-programi-tap

22.Makalenize Uygun SSCI/SCI/AHCI İndekste ve TR DİZİN’de Dergi Bulma Yöntemleri

İzlemek için:https://ayeum.com/ders/makaleniz-icin-ssci-sci-ahci-indexte-ve-tr-dizinde-uygun-dergi-bulma-egitimi

23.SSCI/SCI/AHCI ve ESCI İndexlerdeki Dergilere Yayın Gönderme Süreçleri

İzlemek için:https://ayeum.com/ders/sscisciahci-ve-esci-indexlerdeki-dergilere-yayin-gonderme-surecleri

24.Mendeley Eğitimi

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/mendeley-egitimi

25.Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/nicel-arastirma-yontemleri

26.Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/nitel-arastirma-yontemlerine-giris-1

27.Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş 2

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/nitel-arastirma-yontemlerine-giris-2

28.Sahte-Şaibeli (Predatory) Dergiler, Yayıncılar ve Konferanslar Eğitimi

İzlemek için:https://ayeum.com/ders/sahte-saibeli-predetory-dergiler-yayincilar-ve-konferanslar

29. Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri (Uygun Analiz Yöntemini Belirleme Eğitimi)

İzlemek için: https://ayeum.com/ders/veri-analizinde-karar-surecleri

 Dosyalar