LEGAL ONLİNE VERİTABANI DENEME ERİŞİMİ(KÜTÜPHANE VE DOKMNTSYN DİRE BAŞKANLIĞI)

Legal Online Veri Tabanımız “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.
 

 

Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları 

(450 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (650 +) tüm sayılarının basılı ile birebir 

aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.
 

 

 

Online Kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplik
 
Legalbank’tan içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000 +)

 

 (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (23.000 +) ,

 

 dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.
 

 

Legalbank erişim adresi : https://legalbank.net

Veritabanı Hakkında bilgi Almak için Kütüphaneci: Ercan ERGİN ile görüşebilirsiniz.

legal-online-afis.jpg

 Dosyalar