Genel Bilgiler

Üniversitemiz Karaağaç ve Suveren kampüsünde bulunan kütüphane  salonlarında   öğrencilere ders çalışma ve kaynak tarama alanlarında hizmet vermek ile değişik kaynaklardan temin edilen basılı dokümanlar okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerine kütüphane hizmetlerinin sunulabilmesi için Karaağaç Kampüsünde bulunan kütüphanemiz hafta içi mesai bitiminden sonra da açık tutulmaktadır. Diğer yandan ödünç verme işlemleri yapılmaktadır.

İdareci ve diğer boş kadrolarımıza, birimin görüşüne başvurularak ihtiyaç duyulan özelliklere sahip ve kütüphanecilik konusunda eğitim almış personelin temini durumunda teknik altyapı çalışmalarına önemli katkı sağlanacaktır. Kütüphanemiz kadrosunda 1 daire başkanı, 1 şube müdürü, 3 kütüphaneci ve 1 bilgisayar işletmeni mevcuttur.

Kütüphanemizin, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak oluşturulacak bilgi kaynakları ve hizmetlerinin istenilen düzeyde okuyucuların hizmetine sunulabilmesi için alt yapı çalışmalarımızın bir an önce tamamlanması hedeflenmektedir.