Görevlerimiz

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri, eğitim-öğretim ve araştırmalar için gerekli kitap, süreli yayın, tez, elektronik yayın , görsel işitsel gereçler gibi her türlü materyali yurt içi yurt dışından sağlamak, sağlanan bilgi kaynaklarını sistematik bir şekilde düzenleyerek hizmete hazır hale getirmek, kütüphane hizmetlerini düzenlemek , yürütmek ve denetlemektir. Iğdır Üniversitesi kütüphanesi yönetmenliğinde üniversite kütüphanelerinin kuruluş amacı, görev, yetki ve sorumlulukları ile daire başkanlığının teşkilat yapısı , kütüphane hizmetlerinin düzenlenmesi ve kütüphaneden yararlanma konuları ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş bulunmaktadır.buna bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının yetki, görev ve sorumlulukları; üniversitenin eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla, gerekli her türlü bilgi belgeyi sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır.