Belgeler

2023 ISO 9001 Belgeleri 

4.1.1-PRS.01-D.09 Bağlam ve İlgili Tarafların Belirlenmesi Prosedürü
4.2-D.02-Durum Analizi-Iğdır
4.3-D.03-Yönetim Sisteminin Kapsamı
5.2-D.02- Kalite Politikası
6.1-Risk Değerlendirme Tablosu
6.2.3-D.02 Amaç-Hedef Planı 
7.2.3-D.04 Eğitim Değerlendirme Formu
7.4-İletişim Tablosu 
8.3-D.01 Tasarım Geliştirme İzleme Planı 
8.7-D.04 Uygunsuzluk Takip Formu 
9.3 D.07 YGG Toplantı İmza Tutanağı 
9.3 Toplantı Tutanağı 
Süreç dokümanı 
Süreç Değerlendirme Raporu
İletişim Süreci 
İzleme, Ölçme, Analiz ve İyileştirme Süreci 
Kütüphane ve Dokümantasyon Kütüphane faaliyetleri 
Planlama, Organizasyon ve Koordinasyon Süreci 
Satın Alma Süreci 
İletişim Tablosu 
Kütüphane dokümantasyon süreci
Kütüphane Süreci
Olasılık ve Risk Değer 
Risk Değerlendirme Tablosu 
Süreçler Yapısı 

d-06-guncel-dokuman-listesi 
d-07-dis-kaynakli-dokuman-listesi 
kalite-el-kitabi-2023 
Süreç değerlendirme raporu 2022  
Eğitim planı 
Değişiklik izleme raporu 
Risk değerlendirme tablosu 
İletişim tablosu 
Süreç dokümanı kartı  
Süreç gözden geçirme raporu 2022 
Personel görev tanımları 
Kalite komisyonu çalışma usul ve esasları 
yükseköğretim kalite güvencesi yönetmenliği 
Eğitim-ve-ögretim-hizmetlerinin-tasarimi-ve-gelistirilmesi-prosedürü 
Güçlü ve zayıf-yönler-fırsatlar-ve-tehditlerin-analizi 
iç-ve-diş-bağlam 
İzleme-ölçme-analiz i̇yileştirme 
Kalite-politikamız 
kalite-yönetimi-kapsamı 
Kuruluşun-bağlamı-ve-ilgili-tarafların-belirlenmesi-prosedürü
Planlama-organizasyon-koordinasyon 
Risk-ve-fırsatların-belirlenmesi-ve-değerlendirilmesi-prosedürü 
Uygun olmayan ürün ve hizmet prosedürü 
Değişiklik yönetimi talimatı 
Dokümante edilmiş bilgilerin yönetimi prosedürü 

Düzeltici ve iyileştirici faaliyet  prosedürü 
d-04-egitim-degerlendirme-formu 
Değişiklik tablosu 
Dış kaynaklı güncel-doküman listesi 
Doküman dağıtım toplama formu 
Eğitim analizi 
Eğitim katılım-formu 
İdari personel memnuniyet anketi 

İyileştirici düzenleyici faaliyet formu 
Süreç gözden geçirme raporu 
Tasarım geliştirme izleme 
Uygunsuzluk takip formu 
Kurum içi değerlendirme raporu 
d-02-amac hedef-planı 
d-02-egitim-plani