İş Akış Şemaları


1. Gelen giden evrak içi ikona tıklayınız 
2. Maaş Süreci için ikona tıklatınız 

3. Yolluk yapma süreci için ikona tıklatınız  
4. Taşınır kayıt ve kontrol sureci 
5. Satın alma Süreci için ikona tıklatınız
6. Bütçe hazırlama süreci için ikona tıklatınız 
7. Kısmı zamanlı öğrenci süreci için ikona tıklatınız 
8. Basılı yayın alım sürecin iş akışı şeması içini kona tıklatınız 
9. Basılı yayınları kataloglama ve sınıflama süreci iş akış şeması için ikona tıklayınız 
10. Kütüphaneler arası ödünç alma verme TÜBESS iş akış şeması için ikonu tıklayınız
11.Üyelin ve üyelere ödün iade verme alma işlemlerin iş akış şeması için ikonu tıklayınız 
12. Basılı yayın bağış kabul etme iş akış şeması için ikonu tıklayınız 
13. Açık erişim sistemi süreci iş akış şeması için ikonu tıklayınız
14. Elektronik yayın alım süreci iş akış şeması için ikonu tıklayınız