İbrahim KABALAK

Daire Başkanı 


Dahili: 1300

Abdil GÜZEL

Şube Müdürü

Ercan ERGİN

Kütüphaneci

Dahili: 1316

Rabia ERENLER

Kütüphaneci

Dahili: 1312

Osman BAŞTAN

Kütüphaneci

Dahili: 1314

Gülsüm GÜNGÖR

Teknisyen

Dahili: 1305

Sabiha MALGAZ

Memur 

Dahili: 1316