Genel Bilgiler 

Üniversitemiz kütüphaneleri, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde Mediko Sosyal Binasında 1000 m2 kapalı 600 m2  açık teras olmak üzere toplamda 1600 m2.lik alan da hizmeti veriliyor. ikinci kampüsümüz olan Karaağaç Kampüsünde karaağaç Kütüphanesi de 400 m2 alanda normal kütüphane hizmeti sunarken 150 m2.lik derslik binasındaki 7/24 okuma ve ders çalışma salonu hizmeti veriliyor  Çağın gereği olarak, elektronik bilgi kaynakları, fonksiyonellik ve engelli erişimi ile ilgili alanlara özellikle önem verilmiştir.

300.163 Adet Elektronik ve 33.196 Adet Basılı Kitap

6.753.039 Adet Uluslararası Tez

39.386 Başlık Tam Metin Elektronik Dergi

762.517 Adet Rapor 

21.568 Adet Eğitim Videosu

13.394.449 Adet Görsel

7.264 Adet Gazete

92 Adet  CD-ROM

4.526 Adet Standart

331.314 Adet Konferans Bildirisi

3.472 Adet Ses Kaydı

1 Adet Online Dil Eğitim Aracı

 

Koleksiyon Türleri ve Miktarı: Iğdır Üniversitesi Kütüphanesinin sunduğu  toplamda 8 milyondan fazla elektronik kaynağa erişim sağlayabilirsiniz:

Prof . Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesinde Hizmet Alanımız

Girişte Danışma Hizmeti( ödünç iade ) işlemleri yapılıyor,  Kullanıcıların kimseye ihtiyaç duymadan istedikleri kitapları seçtikten sonra sadece kurum kimlik kartlarını okutarak kitaplarını kendi kendilerine ödünç alabilecekleri Self-Check cihazları bulunmaktadır.

Süreli yayın, üniversitemiz yayınları, Prof. Dr. Fuat Sezgin, Doç. Dr. Ali KUYAKSİL Köşemiz mevcut.

1 teknik hizmet ,1 Süreli yayın odamız, 1 Dijital Kütüphane salonumuz,1 gurup çalışma o 1 şube müdürü odamız ve iki bölüm ders çalışma bölümlerimiz mevcut.

600 m2  açık teras alanında 3 adet salıncak, 3 adet bambu koltuk takımı , 3 adet satranç masamız ve 6 adet masa ile kullanıcılarımız açık hava ders çalışma, kitap okuma ve dinleme alanı olarak kullanıcılarımıza hizmet veriliyor.

Araştırma yönlendirme birimi ise ileri seviye akademik çalışmalar için hem yayın sağlama, hem de yayın sürecinde destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Okuma salonları ve çalışma alanlarında kullanıcı masalarının yanında priz ünitesi bulunmaktadır. Böylece zamanımızın en büyük sorunu olan mobil cihazlarımıza enerji sağlama sorunu giderilmiş ve kablo kirliliğinin ortadan kalkması sağlanmıştır.

Kütüphanemizin toplam oturma kapasitesi 200' dir.

Kütüphanemizde bulunan yayın koleksiyonu, Library of Congress Sınıflama Sitemine göre tasniflenmekte olup, kataloglama işlemleri Anglo Amerikan Kataloglama Kurallarına (AACR2) göre yapılmaktadır. Teknik hizmetler ve okuyucu hizmetleri, Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır.

Kütüphanemiz, TUBİTAK EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı), TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi) ve ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) üyesidir. 

  Karaağaç Kütüphanesinde Hizmet Alanımız

Girişte Danışma Hizmeti( ödünç iade ) işlemleri yapılıyor, okuyucularımızın rahat ve bireysel çalışması için 2 salonda tek kişilik kabin masalarla donatılmış salonumuz mevcut 1 salonda ders çalışma masaları ve öğrencilerin araştırma, ödev yapma online eğitimlerden faydalanması için bilgisayarlarımız mevcut. Mevcut kaynaklar diğer kütüphanemizle aynıdır.

Her iki kütüphanelerimizde tüm kullanıcılarıma açık olan wifi hizmeti veriliyor.

Kütüphanemizin toplam oturma kapasitesi 100' dir

Üniversitemiz Karaağaç ve Suveren kampüsünde bulunan kütüphane  salonlarında   öğrencilere ders çalışma ve kaynak tarama alanlarında hizmet vermek ile değişik kaynaklardan temin edilen basılı dokümanlar okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerine kütüphane hizmetlerinin sunulabilmesi için Karaağaç Kampüsünde bulunan kütüphanemiz hafta içi mesai bitiminden sonra da açık tutulmaktadır. Diğer yandan ödünç verme işlemleri yapılmaktadır.

İdareci ve diğer boş kadrolarımıza, birimin görüşüne başvurularak ihtiyaç duyulan özelliklere sahip ve kütüphanecilik konusunda eğitim almış personelin temini durumunda teknik altyapı çalışmalarına önemli katkı sağlanacaktır. Kütüphanemiz kadrosunda 1 daire başkanı, 1 şube müdürü, 3 kütüphaneci ,1 memur , 1 Teknisyen ve 1 hizmetli  mevcuttur.

Kütüphanemizin, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak oluşturulacak bilgi kaynakları ve hizmetlerinin istenilen düzeyde okuyucuların hizmetine sunulabilmesi için alt yapı çalışmalarımızın bir an önce tamamlanması hedeflenmektedir.