Ödünç Verme Hizmeti 

Amaç

Iğdır Üniversitesi mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir.

A. Genel Kurallar

 1. Öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personel Iğdır Ünivarsitesi kimlik kartları ile,
 2. Kullanıcılara sadece kendi kimlik kartı ile ödünç yayın verilir.
 3. Üyeler kendileri ödünç yayın alabilirler. Başka bir kullanıcı aracılığı ile ödünç yayın verilmez.
 4. Kullanıcı ödünç verme hizmetinden yararlanırken Iğdır Üniversitesi kimlik kartını göstermek zorundadır. 
 5. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılara ödünç yayın verilmez.

B. Ödünç Yayın Alma Sayısı

Ödünç Yayın Alma Sayıları ve Süreleri

Kullanıcı

Ödünç Alınan Toplam Yayın Sayısı

Ödünç Alan Kullanıcılara Göre Süreler

Kitap

Süreli yayınlar

Tezler

Referans Bölümü'ndeki Yayınlar

Öğretim Elemanı

5

30

5

Kütüphane içinde kullanılır.

Kütüphane içinde kullanılır

Kütüphane içinde kullanılır

İdari Personel

3

21

3

Kütüphane içinde kullanılır.

Kütüphane içinde kullanılır

Kütüphane içinde kullanılır

Doktora ve yüksek lisan öğrenciler

3

21

3

Kütüphane içinde kullanılır

Kütüphane içinde kullanılır

Kütüphane içinde kullanılır

Lisans Öğrenciler

3

21

3

Kütüphane içinde kullanılır

Kütüphane içinde kullanılır

Kütüphane içinde kullanılır

C. Uzatma

 1. Ödünç alınan yayına o yayın için belirlenen ödünç verme süresi bir gün kala uzatma işlemi yapabilir.
 2. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları kütüphane otomasyon sistemi üzerinden veya kütüphaneye giderek uzatma işlemi yapabilirler.
 3. Öğretim elemanları ve idari personel telefonla (1316-1314 arayarak) uzatma işlemi yaptırabilirler.
 4. E-posta ile uzatma işlemi yapılmaz.
 5. Başkası tarafından ayırtılan yayınlar uzatılamaz.
 6. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar için uzatma işlemi yapılmaz.

D. Geri Çağırma

 1. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, bir yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
 2. Geri çağırma notu üyenin eline geçtikten sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır.

E. Yayın Ayırtma

 1. Ödünç alınmış yayınlar diğer kullanıcılar tarafından ayırtılabilir.
 2. Yayın ayırtma işlemi kütüphane otomasyon sistemi üzerinden yapılabilir.
 3. RAFTA bulunan yayınlara ayırtma işlemi yapılamaz.
 4. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar yayın ayırtma işlemi yapamaz.
 5. Ayırtılan yayın önceki kullanıcı tarafından iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde bu durum üyeye e-posta mesajı ile bildirilir.
 6. Ayırtılan yayın kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Yayın bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa yayın rafına gönderilir.
 7. Ayırtılacak yayın sayısı kullanıcının ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.

F. İade

 1. Kullanıcı ödünç aldığı yayını zamanında iade etmekle yükümlüdür.
 2. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için ceza uygulaması yapılır.
 3. Kullanıcı ödünç aldığı yayını, yayını ödünç aldığı bölüm veya kütüphaneye teslim etmelidir.

G. Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın / Belge Sağlama Hizmeti Kuralları

Iğdır Üniversitesi Öğretim elemanları, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve idari personel kütüphanelerarası ödünç hizmetinden yararlanabilirler.

Ğ. Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar

 1. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.
 2. Kaybedilen yayının baskısı mevcut olanlar için;
         a) Kullanıcı 10 gün içinde yayının son baskısını temin etmek  zorundadır.
 3. Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumunda ise;
         a) Kullanıcı Daire Başkanlığınca belirlenen kaybedilene eşdeğer bir yayını 10 gün içinde temin etmek  zorundadır.
 4. Kaybedilen yayın iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezsi gerekir.
 5. Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen yayına kayıp yayın işlemi uygulanır.
 6. Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelere  1 ay süre ile ödünç yayın verilmez.
 7. Kütüphanelerden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilip fakülte/ enstitü disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.
 8. Cezalar Daire Başkanlığının önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 9. Gerekli durumlarda kurallar Daire Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenebilir.